Λοιμώξεις

Αντιμετώπιση λοιμώξεων εξατομικευμένα, βάσει ιστορικού και αναγκών του κάθε ασθενούς.