Σακχαρώδης διαβήτης

 photo -2png_zpsq3oy4qca.png

  • Ολιστική προσέγγιση του διαβητικού ασθενούς σε συνάρτηση με συνυπάρχουσες παθήσεις
  • Εργαστηριακός έλεγχος
  • Έναρξη θεραπείας και τακτικός έλεγχος (follow-up)